Kontakty

Adresa vydavateľstva:

Tranoscius a. s.                      
Tranovského 1                       
031 80 Liptovský Mikuláš      
tel .: 044/552 30 70

www.tranoscius.sk

IČO: 00179159
IČ DPH: SK2020427750
DIČ: 2020427750

Riaditeľ: Ing. Peter Gärtner
gartner@tranoscius.sk 0918 220 669
Sekretariát: Zuzana Laceková sekretariat@tranoscius.sk 044/552 30 70
Inzercia:  Zuzana Laceková sekretariat@tranoscius.sk 044/552 30 70
Učtáreň: Ing. Ľudmila Komendáková uctaren@tranoscius.sk 044/324 05 04
Šéfredaktor vydavateľstva: Mgr. et. Mgr. Miloslav Gdovin sefredaktor@tranoscius.sk 0918 828 555
Vydavateľský úsek: redakcia@tranoscius.sk
Obchodný úsek: Michaela Hliničanová

predaj@tranoscius.sk

0918 828 570

044/324 05 05

Objednávka kníh: Michaela Hliničanová odbyt@tranoscius.sk 044/552 63 43
Objednávky periodík: Zuzana Laceková predplatne@tranoscius.sk 044/324 05 08

Evanjelický posol

spod Tatier (EPST):

Dvojtýždenník evanjelikov a.v.  ISSN: 0139-8768 RČ: EV 145/08
Redakcia EPST: Mgr. Eva Bachletová, PhD. eva.bachletova@tranoscius.sk 0918 828 566
Mgr. Emília Mihočová emilia.mihocova@tranoscius.sk 0918 828 302
Mgr. Ivana Damankošová damankosovai@yahoo.com  0918 103 712
šéfredaktorka
Jazyková korektorka EPST: Mgr. Jana Hlatká
Grafická úprava EPST: Andrej Mišina andrej@misina.sk 0917 861 043
Tlač EPST: Alfa print, s.r.o., Martin    
Inzercia do EPST: Zuzana Laceková sekretariat@tranoscius.sk 044/552 30 70
Dúha: časopis pre deti ISSN: 0862-8319 RČ: 252/08
Redakcia DÚHA:

Mgr. Iveta Topolčanyová

itopolcany@gmail.com

0944 981 431
Jazyková korektorka Dúhy:  Mgr. Janka Záborská zaborska.j@gmail.com
Výtvarník / Ilustrátor: Roman Topolčany  
Grafická úprava: Marika Pacigová marikapacigova@gmail.com
Tlač Dúhy: Tranoscius, a.s., Liptovský Mikuláš
Cirkevné listy: dvojmesačník evanjelikov a.v. ISSN: 0139-9217 RČ: EV 132/08
Redakcia Cirkevných listov: Tranovského 1, Liptovský Mikuláš cirkevnelisty@tranoscius.sk 044/552 30 70
Šéfredaktora: Mgr. Erika Sýkorová, PhD. valko-kristakova@fevth.uniba.sk 0904 122 969
Redakčná rada: Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin

miloslav.gdovin@gmail.com

0918 927 383
Mgr. Simona Devečková, PhD. simonakapitanova@gmail.com 0908 233 457
Mgr. Samuel Velebír samuel.velebir@gmail.com 0907 384 453
prof.PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. jaroslav.uhel@umb.sk 0905 639 235
Jazyková korektorka: Mgr. Janka Záborská zaborska.j@gmail.com
Grafická úprava: Andrej Mišina andrej@misina.sk 0917 861 043
Tlač Cirkevných listov: Tranoscius a.s., Liptovský Mikuláš
  • Objednávky na Evanjelický Posol spod Tatier, Dúhu a Cirkevné listy môžete posielať na:

          predplatne@tranoscius.sk, tel. č.: 044/324 05 08

  • Objednávky kníh posielajte na:

          odbyt@tranoscius.sk, tel. č.: 044/552 63 43

  • Evanjelický posol spod Tatier - dvojtýždenník evanjelikov a. v. na Slovensku, je možné zakúpiť v tlačenej i digitálnej verzii.

  • Dúha - detský časopis, je možné zakúpiť v tlačenej i digitálnej verzii.

  • Ak máte záujem, oba tituly (EPST a Dúha) si môžete zakúpiť aj v digitálnej podobe! Predplaťte si ich do Vášho počítača, tabletu či mobilu!

          Oba tituly vydavateľstva Tranoscius, a. s. nájdete na www.floowie.com 

          

Katalóg

Nahrávam strom...

Nákupný košík

Položiek: 0 ks
Cena: 0 €

Hlavná stránka > Kontakty

xxxxxxxxx